104210000:ORG:SIOE:FDE_Logotipo
Logotipo Centro Científico e Cultural de Macau